Tomecki, Karol. 2018. „Retoryczne Znaczenie Liczb Palindromicznych W Biblii”. "Res Rhetorica" 5 (4). https://doi.org/10.29107/rr2018.4.2.