Antoszek, Ewa. 2018. „Opowieści Graniczne: Reprezentacje Granicy amerykańsko-meksykańskiej W Serialu The Bridge (2013-2014)”. "Res Rhetorica" 5 (2). https://doi.org/10.29107/rr2018.2.4.