Górny, Tomasz. 2017. „Funkcja Retoryczna "Orgelbüchlein" Johanna Sebastiana Bacha. Wprowadzenie”. "Res Rhetorica" 4 (4). https://doi.org/10.29107/rr2017.4.5.