Dymek, Dominika. 2017. „Jak Z Uczuć Uczynić Argumenty? Środki Retoryczne W Wybranych Szkicach Krytycznoliterackich Michała Grabowskiego”. "Res Rhetorica" 4 (4). https://doi.org/10.29107/rr2017.4.4.