Polkowska, Laura. 2016. „Retoryka Dramatu Socrealistycznego Na przykładzie "Zwycięstwa" Janusza Warmińskiego, "Zwykłej sprawy" Adama Tarna I "Brygady Szlifierza Karhana" Vaška Kani”. "Res Rhetorica" 3 (3). https://doi.org/10.17380/rr.2016.3.5.