TRYKSZA, A. Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021. "Res Rhetorica", [S. l.], v. 9, n. 1, p. 106-111, 2022. DOI: 10.29107/rr2022.1.7. Disponível em: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/655. Acesso em: 19 maj. 2022.