DYMEK, D. Jak z uczuć uczynić argumenty? Środki retoryczne w wybranych szkicach krytycznoliterackich Michała Grabowskiego. "Res Rhetorica", [S. l.], v. 4, n. 4, 2017. DOI: 10.29107/rr2017.4.4. Disponível em: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/240. Acesso em: 17 paź. 2021.