POLKOWSKA, L. Retoryka dramatu socrealistycznego na przykładzie "Zwycięstwa" Janusza Warmińskiego, "Zwykłej sprawy" Adama Tarna i "Brygady szlifierza Karhana" Vaška Kani. "Res Rhetorica", [S. l.], v. 3, n. 3, 2016. DOI: 10.17380/rr.2016.3.5. Disponível em: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/162. Acesso em: 18 maj. 2022.