Działak-Szubińska, A. (2015). Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (1631) Antóniego de Sousa de Macedo, czyli jak udowodnić „siłę” Portugalczyków. "Res Rhetorica", 2(4). https://doi.org/10.17380/rr2015.4.1