Czapińska, M. (2015). Retoryka w służbie przywódcy politycznego. "Res Rhetorica", 2(4). https://doi.org/10.17380/rr2015.4.2