Wójcicka, M. (2024). Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze: . "Res Rhetorica", 11(1), 52–65. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.3