Sowa, J. (2023). Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat. "Res Rhetorica", 10(3), 5–28. https://doi.org/10.29107/rr2023.3.1