Linde-Usiekniewicz, J. (2024). Wokół uproszczonego stylu retorycznego wykładu akademickiego w języku obcym – przypadek studiów filologicznych. "Res Rhetorica", 11(1), 121–137. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.7