Tryksza, A. (2023). Recenzja/Review: Joanna Orska, Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 PL 9, 161-168. "Res Rhetorica", 10(2), 161–168. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.9