Landowska, A., Rocci, A., & Koszowy, M. (2024). Współczesna prolepsis w retoryce cyfrowej: role i funkcje wskazówek proleptycznych. "Res Rhetorica", 11(1), 138–154. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.10 (Original work published 28 marzec 2024)