M. Kiełbiewska, A., & Partyka, J. (2023). Retoryka zdrowia i choroby – wprowadzenie do tematu numeru. "Res Rhetorica", 10(1), 2–4. Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/751