Maguś, J. (2023). Instadziennik Mariusza Szczygła jako przykład dyskursu retorycznego. "Res Rhetorica", 10(3), 44–62. https://doi.org/10.29107/rr2023.3.3