Szczepańska-Włoch, J. (2023). (Nie)racjonalność jako strategia manipulacji. Wywiad polityczny w Wielkiej Brytanii. "Res Rhetorica", 10(2), 74–88. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.4