Nowak, P. (2023). Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej. "Res Rhetorica", 10(2), 6–22. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.1