Smoleń-Wawrzusiszyn, M. (2023). Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych. "Res Rhetorica", 10(2), 89–104. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.5