Kiereś-Łach, J. M. (2023). Lógos, éthos i pathos w komunikacji w biznesie. Na przykładzie metody Assessment Center/Development Center. "Res Rhetorica", 10(2), 105–118. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.6