Piechota, M. (2023). Poetyka exemplum w reportażu Pawła Kapusty „Pandemia”. "Res Rhetorica", 10(1), 106–128. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.7