Baran, A. (2023). Przekonaj i daj się przekonać. Argumentacyjno-perswazyjna rola arystotelesowskich reguł preferencji na przykładzie wybranych reklam. "Res Rhetorica", 10(2), 119–133. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.7