Nowińska, J. (2023). Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur – J 8, 1-11. "Res Rhetorica", 10(3), 29–43. https://doi.org/10.29107/rr2023.3.2 (Original work published 1 październik 2023)