Kampka, A., & Molek-Kozakowska, K. (2022). Aktualne kierunki w badaniach retorycznych – wprowadzenie do tematu numeru. "Res Rhetorica", 9(4), 2–3. Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/722