Hawrysz, M. (2023). Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów). "Res Rhetorica", 10(1), 70–87. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.5