Pataj, M. (2023). Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu „Twój Styl”. "Res Rhetorica", 10(1), 88–105. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.6