Kapuścińska-Jawara, A. M. (2023). Choroba jako mistyczne uzdrowienie – trzy wczesne świadectwa retoryki naprawczej w judeo-hebrajskim i judeo-chrześcijańskim dyskursie formacyjnym. "Res Rhetorica", 10(1), 5–17. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.1