Partyka, J. (2023). „Spowiednik jest to lekarz duszy twojej”: idea medicinae salutis w penitencjałachi poradnikach pastoralnych. "Res Rhetorica", 10(4), 95–105. https://doi.org/10.29107/rr2023.4.5