Walińska, M. (2023). Choroby duszy i ciała w perswazji kaznodziejskiej (na przykładzie kazań z XVII i początku XVIII wieku) . "Res Rhetorica", 10(1), 53–69. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.4