Piskała, M. (2024). Retoryczna forma i funkcje prozdrowotnych treści w staropolskich kalendarzach. "Res Rhetorica", 11(1), 106–120. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.6