Smoleń-Wawrzusiszyn, M. (2015). Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, pod red. Barbary Kudry i Elwiry Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. "Res Rhetorica", 2(2). Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/2015_2_9