Kornicka, A. (2022). Sprawozdanie/Report: Ogólnopolska Konferencja Retoryczna – Retoryka a współczesne formy komunikacji, 31.05.2022, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, online. "Res Rhetorica", 9(3), 130–133. Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/685