Mokrzan, M. (2023). Czas poróżnienia: retoryka zatargu o strategie polityczne wobec pandemii covid-19. "Res Rhetorica", 10(1), 163–179. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.10