Loewe, I. (2023). Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza logocentryczna. "Res Rhetorica", 10(1), 145–162. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.9