Kowalski, J. (2022). Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa "Kolekcjoner" (1963). "Res Rhetorica", 9(4), 83–95. https://doi.org/10.29107/rr2022.4.4