Frelik, E. (2022). Budowanie od dołu do góry. Frank Lloyd Wright jako architekt języka. "Res Rhetorica", 9(1), 52-68. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.4