Tryksza, A. (2022). Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021. "Res Rhetorica", 9(1), 106-111. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.7