Smól, J. I. (2022). Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka „okołokoronawirusowa”. Szkice językowo-kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021. "Res Rhetorica", 9(1), 112-117. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.8