M. Kiełbiewska, A. (2022). Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków. "Res Rhetorica", 9(2), 62-83. https://doi.org/10.29107/rr2022.2.4