Rębkowska, A. (2022). Koronawirus, między racją a emocją. Nominacja jako narzędzie retoryczne we francuskim dyskursie prasowym. "Res Rhetorica", 9(3), 43–62. https://doi.org/10.29107/rr2022.3.3