Tomczok, M., & Tomczok, P. (2022). „Twojego życia nic już nie odmieni”. Retoryka spektaklu, kryzysu i metanoi w rozmowie Kamila Durczoka z Markiem Czyżem. "Res Rhetorica", 9(3), 25–42. https://doi.org/10.29107/rr2022.3.2