Woźniak-Wrzesińska, E. (2022). Amplifikacja retoryczna w argumentacji z zakresu gender studies w polskiej komunikacji politycznej. "Res Rhetorica", 9(4), 133–147. https://doi.org/10.29107/rr2022.4.7