Ornatowski, C. (2021). Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej. "Res Rhetorica", 8(4), 14-39. https://doi.org/10.29107/rr2021.4.1