Kampka, A., & Kobylska, M. (2021). Współczesne teorie retoryczne – wprowadzenie do tematu numeru. "Res Rhetorica", 8(4), 2-7. Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/616