Styszyński, M. (2015). Apoteoza przemocy w propagandzie Państwa Islamskiego. "Res Rhetorica", 2(2). https://doi.org/10.17380/rr2015.2.2