Kula, A. (2021). Recenzja/Review: Halszka Witkowska, Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, ss. 370; Tomasz Łukasz Nowak, Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów. "Res Rhetorica", 8(3), 152-159. Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/601