Słomka vel Słomiński, K. (2021). Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy. "Res Rhetorica", 8(3), 4-19. https://doi.org/10.29107/rr2021.3.1