Molek-Kozakowska, K. (2021). Recenzja/Review: Jarzy Stachowiak. 2020. Czynnik Ludzki. O cywilizowaniu uprzedmiotowienia. Wydawnictwo Akademickie SEDNO. "Res Rhetorica", 8(3), 160-165. Pobrano z https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/582