Jankosz, M. (2021). Perswazyjna funkcja werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19. "Res Rhetorica", 8(3), 75–90. https://doi.org/10.29107/rr2021.3.4